Komunikačné vírusy

Podvedome hovoríme určité slová, ktoré na prvý pohľad znejú nevinne, no hovoria veľa o tom, ako uvažujeme o živote. Komunikačné vírusy narúšajú tok rozhovoru a vytvárajú možné otázniky. Rozhovory slúžia na to, aby sme si vymenili jasné informácie medzi sebou. Pripravili sme si pre vás pár príkladov vírusov, a zároveň ich možnosť zámeny, aby sme boli pre seba a svoje okolie jasnejší a pravdivejší. Na záver by som rád napísal, že sme sa s Miskou veľa nasmiali, keď som tento podcast strihal, lebo sami sme používali slovíčka, na ktoré sme poukazovali, tým pádom aj my sme sa dnes naučili niečo nové o sebe.