Odvaha

Odvaha nie je neprítomnosť strachu. Odvaha je precítiť strach, pochybnosť, neistotu a rozhodnúť sa, že niečo iné je dôležitejši. Zbableci zomrú mnohokrát pred smrťou, udatný okúsi chuť smrti len raz.