Základné informácie, aké sú medzi jednotlivými odbornosťami rozdiely.

Tri hlavné rozdelenia

Psychiater - absolvent vysokej školy so špecializáciou na psychiatriu. Pred menom má titul MUDr. Je odborníkom na funkcie mozgu a jeho biochemické procesy. Môže predpisovať lieky a odporučiť pacientovi psychoterapiu.

Psychológ - absolvent štúdia psychológie na vysokej škole. Pred menom má titul Mgr. alebo PhDr. Vyštudovaním psychológie získava všeobecný prehľad. Ďalej sa špecializujete na smer, v ktorom sa chce rozvíjať - napr. klinická psychológia, pracovná, školská alebo poradenská činnosť. Psychológ nemôže predpisovať lieky. Pri klientoch využíva na určenie diagnózy najmä dotazníky a testy.

Terapeut - prešiel výcvikovým programom, ktorý obsahuje minimálne 250 hodín a je špecializovaný na jeden z dostupných terapeutických prístupov.

Terapeutické prístupy

Ktorý je najlepší?

Ani jeden, čo sa týka úspešnosti, štatisticky sú medzi nimi minimálne rozdiely. Každý vie klientovi pomôcť. Univerzálna terapia, rovnako ako stravovanie pre všetkých, neexistuje. Každému vyhovuje niečo iné.

Skôr je to o tom, kto si a čo potrebuješ.

Ja uprednostňujem princip PCA:

  • nedávať rady a návody na klientove problémy
  • byť pozitívne prijímajúci a empatický
  • aktívne počúvať klienta
  • klientovi poskytnúť bezpečie a otvorenosť
  • vzťah medzi terapeutom a klientom je založený na úprimnosti z oboch strán
  • terapeut sa neradí do pozície experta a nadradenosti.