Základné informácie, aké sú medzi jednotlivými odbornosťami rozdiely.

Tri hlavné rozdelenia

Psychiater - absolvent vysokej školy so špecializáciou na psychiatriu. Pred menom má titul MUDr. Je odborníkom na funkcie mozgu a jeho biochemické procesy. Môže predpisovať lieky a odporučiť pacientovi psychoterapiu.

Psychológ - absolvent štúdia psychológie na vysokej škole. Pred menom má titul Mgr. alebo PhDr. Vyštudovaním psychológie získava všeobecný prehľad. Ďalej sa špecializujete na smer, v ktorom sa chce rozvíjať - napr. klinická psychológia, pracovná, školská alebo poradenská činnosť. Psychológ nemôže predpisovať lieky. Pri klientoch využíva na určenie diagnózy najmä dotazníky a testy.

Terapeut - pod týmto pojmom sa skrýva človek, ktorý poskytuje terapiu. Tá môže byť buď fyzická (fyzioterapeut) alebo psychická (psychoterapeut).

Fyzioterapeut napráva naše fyzické ťažkosti a psychoterapeut zase našu psychickú nepohodu. Každý terapeut by mal vedieť poskytnúť terapiu, v ktorej sa špecializoval počas povinného výcviku, ktorý musel podstúpiť.

Techniky terapeutov

V každej technike využívajú terapeuti rôzne prístupy. Jedna technika sa riadi pravidlom, že klientovi treba len radiť a viesť ho, druhá hovorí, že klienta stačí pozorne počúvať a byt empatický, ďalšia tvrdí, že každý človek funguje na vzorcoch správania, ktoré keď pomocou návodu upravíme, život sa mu zlepší.

Ktorá je najlepšia?

Ani jedna, čo sa týka úspešnosti, štatisticky sú medzi nimi minimálne rozdiely. Každá vie klientovi pomôcť. Univerzálna terapia, rovnako ako stravovanie pre všetkých, neexistuje. Každému vyhovuje niečo iné.

Skôr je to o tom, kto ste a akú terapiu si predstavujete.

Ja ponúkam PCA terapiu, pri ktorej terapeut:

  • nedáva rady a návody na klientove problémy,
  • je plne pozitívne prijímajúci a empatický,
  • aktívne počúva klienta,
  • klientovi poskytuje bezpečie a otvorenosť,
  • vzťah medzi terapeutom a klientom je založený na úprimnosti z oboch strán,
  • terapeut sa neradí do pozície experta a nadradenosti.