Filip Rumann

O mne

Som Filip Rumann, terapeut s ukončeným výcvikom Socioterapie v Inštitúte Psychoterapie a Socioterapie (IPS) na Slovensku. Keď si tu, zrejme sa chceš v živote pohnúť vpred. Hýbadlo je bezpečný priestor, ktorý ti ponúkam na tvoj rast.

V rámci terapie s tebou budem viesť rozhovor metódou PCA (Person Centered Approach), čo znamená na človeka orientovaný prístup. Okrem toho, že sa ti budem maximálne venovať až kým budeš vedieť kráčať ďalej bez pomoci, stále pracujem aj na vlastnej zmene. Už 6 rokov som aktívnym členom encounterových skupín, čo je z pohľadu PCA ideálny spôsob na sebarozvoj.

Verím, že máš v sebe silu na pozitívnu životnú zmenu a som pripravený ťa na tvojej ceste sprevádzať. Nájdeš u mňa prijímajúce prostredie a úplnú dôveru. Prvý krok máš za sebou, ďalej môžeme ísť spolu.

Čo ponúkam

Individuálna terapia

Žijem svoj život tak, ako chcem ja, alebo podľa očakávania iných?

Zistiť viac

Párova terapia

Pochopenie vlastného podielu na narúšaní harmónie fungovania vášho vzťahu.

Zistiť viac

S čím sa stretávam v praxi

 • V podpore osobnostného rastu a sebaprijatia
 • Konflitky vo vzťahoch a v komunikácii
 • Porozumenie svojim motívom konania
 • Stavy úzkosti a smútku
 • Uchopenie vlastnej minulosti a vykročenie do prítomnosti
 • Pochopenie svojej mužskej a ženskej role vo vzťahoch a v živote
 • Rozhodovanie sa v ťažkých životných situáciach

V čom má terapia význam

 • Efektívnejšia a pravdivejšia komunikácia
 • Rozpoznávať svoje motívy
 • Uchopenie svojich strachov
 • Porozumenie svojim emóciám
 • Byť zrelšia a autentickejšia bytosť
 • Preberať zodpovednosť za svoj život
 • Byť rezistentný voči očakávaniu iných ľudí a spoločnosti
 • Naučiť sa kráčať životom vzpriamene a čestne
 • Budovať autentické a zdravé vzťahy

S čím sa v terapii nestretnete

 • Urýchlené rady a návody na správne žitie
 • Riadenú terapiu a poučovanie, čo je pre vás dobré
 • S neprijatím alebo pocitom hanby
 • Autoritatívnym prístupom